Teknik Bilgi

Taş Mastik Asfalt (SMA) Nedir?

Haziran 27, 2017

Taş Mastik Asfalt (Stone Mastic Asphalt)

Amaç : Ağır Trafikli Yollarda , bitümlü yüzey üzerinde yapılan , yüksek taş içerikli ve boşlukları , yüksek viskoziteli mastik asfalt ile dolu olan ,yüksek kayma direncine sahip bir üst yapı malzemesidir.

BİTÜMLÜ BAĞLAYICI
Bitümlü bağlayıcı, sert ve düşük penetrasyonlu bir bitüm olmalıdır.. Stone MAstik Asfalt (SMA) üretiminde 40-50 veya 50-70 pen
kullanılır. Asfalt karşım ağırlığının %0,3 – %1,5 oranlarında karşıma fiber ilave edilir.Ayrıca bitümlü karışıma soyulma mukavemetini arttırıcı katkı maddeleri ile belirli dozajlarda elyaf sta
katılır.

AGREGA
Agrega temiz, sert ve dayanıklı olmalıdır. Stone Mastik Asfalt için Granit, Bazalt veya yüksek kaliteli magmatik agregalar kullanılmalıdır.

GRADASYON
Mineral Agrega , filler dahil en az dört ayrı tane grubunun belli oranlarda karıştırılmasından oluşmaktadır. Agrega Gradasyonu aşağıda verilen şartname limitleri içinde bulunmalıdır.

KARIŞIM DİZAYNI
Marshall Biriket numunelerine , normal bitüm kullanıldığı zaman min. 135 ºC (derece) de modifiye bitüm bullanıldığı zaman min. 145 ºC (derece) her iki yüzüne 50 darbe uygulanır.

STONE MASTİK ASFALT (SMA) LİMİTLERİ
– Hava Boşlukları ………………………….. % 2-4
– Sıcak İklimlerde Hava Boşlukları………….. % 3-4
– Agregalar Arası Dolu Boşuk (VMA)……….. min. % 16
– Tekerlek İzi Oturma ……………………… max. % 6
– Elyaf Miktarı ……………………………… % 0,3 – 1,5
– Bitüm Süzülme Deneyinde………………… % 3

YAPIM ŞARTLARI
– Bitüm ve Mineral agrega en az 165 ºC (derece) , en fazla 180 ºC (derece) lik sıcaklıkta ısıtılmalıdır.
– Plent : Elyaf Katkıyı ve filler malzemesini otomotik olarak istenilen ağırlıkta besleyecek donanıma sahip olmalıdır.
– Hazırlanan Sıcak karışım, ısıtması ve izolasyonu bulunan sıcak silolarda depolanmalıdır.
– Sıcak Silolarda karşımın bekletilmesi beklirli bir zaman içinde olmalıdır.
– Sıcak karşım sericiye verildiği zaman, hava sıcaklığı min 10 ºC , karışım sıcaklığı min.145 ºC olmalıdır.