Teknik Bilgi

Filler Nedir?

Mineral fıller Mineral filler olarak adlandırdığımız malzeme No.200 elek altında kalan malzemedir. Mineral fillerin BSK tabakalarında etkisi oldukça yüksektir. AMACI: Filler BSK tabakalarında boşluk , adrerans ve bağlayıcılığı artran bir malzemedir....

Plentmiks (PMT) Nedir ?

Plent miks temel (PMT) Plentmiks Temel Karayolları Üstyapı Şartnamesine göre hazırlanan Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere şartnamesi bulunan Dmax 37,5mm olan malzemeden üretilen BSK altında bulunan tabakadır.  Bu temel tabakasının dizaynın yapılması gerekme...

Taş Mastik Asfalt (SMA) Nedir?

Taş Mastik Asfalt (Stone Mastic Asphalt) Amaç : Ağır Trafikli Yollarda , bitümlü yüzey üzerinde yapılan , yüksek taş içerikli ve boşlukları , yüksek viskoziteli mastik asfalt ile dolu olan ,yüksek kayma direncine sahip bir üst yapı malzemesidir. BİTÜ...

Bitüm Depolama Tankları ve Isı Transferi

Bitüm depolama tanklarında kullanılan sac kalitesinden, kullandığınız ısı transfer yağına kadar büyük önem teşkil etmektedir.Sistemde su yerine yağ kullanılmasının amacı herhangi bir kaçak durumunda bitümün köpürmesini ve bunun akabininde tankın taşm...